Kalibrering – grundlæggende teori og praksis

 • Spar typisk 25% af de nuværende kalibreringsomkostninger
 • Kalibrér mindre, men lige så godt eller bedre
 • Undgå anmærkninger ved audit
 • Færre indkøb af erstatningsværktøj for bortkommet udstyr

Udgangspunktet for et velfungerende kvalitetssystem er pålidelige og sikre målinger. En tilfredsstillende kvalitet af målingerne kan kun opnås, hvis måleudstyret kalibreres med passende mellemrum under hensyntagen til den senere brug og hvis operatørerne kan håndtere udstyret på passende vis.

Kalibrering er vigtig for at opretholde kvaliteten af de produkter der fremstilles. Imidlertid kan en kalibreringsindsats, der ikke er tilpasset de aktuelle forhold, være en stor omkostning. Det er derfor vigtigt for virksomheden at kunne stille de rigtige krav til kalibreringerne og vælge de optimale kalibreringsintervaller.

Kalibrering af geometriske håndmåleudstyr er en nødvendig del af virksomhedens kvalitetssystem. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne foretage kalibrering af denne type måleudstyr og tilpasse metoder og instruktioner, så kalibreringsomfanget er tilpasset virksomhedens aktuelle behov. På dette kursus benyttes FVM’s nye kalibreringsinstruktioner.

Målgruppe

 • Medarbejdere, der arbejder med kalibrering og vedligeholdelse af geometrisk håndmåleudstyr.
 • Medarbejdere, der arbejder med kvalitetsstyring, ledelse og produktionsplanlægning i afdelinger, hvor der benyttes måleudstyr.
 • Medarbejdere der har ansvaret for opbygning og vedligeholdelse af kalibreringssystemet i virksomheden

Udbytte

Kurset giver deltagerne et såvel teoretisk som praktisk kendskab til kalibrering og kalibrering af geometrisk håndmåleudstyr.

 • Skabe det rigtige grundlag for kalibrering af virksomhedens måleudstyr
 • Vurdere EDB programmers evne til at understøtte kalibreringssystemet
 • Optimere omfang og hyppighed af kalibreringerne
 • Bruge informationerne i et kalibreringscertifikat bedre
 • Gennemføre de mest enkle kalibreringer i praksis
 • Vælge en egnet målemetode og måleudstyr
 • Udføre kalibrering af geometrisk måleudstyr
 • Tilpasse kalibreringsindsatsen efter virksomhedens behov
 • Medvirke ved udarbejdelse af kalibreringsinstruktioner
 • Medvirke ved udarbejdelsen af måleusikkerheden
 • Deltage i opbygningen og vedligeholdelsen af virksomhedens måle- og kalibreringssystem

Forudsætninger

Ingen særlige forudsætninger

Pris

DKK 10.500

Opnå stor rabat ved at købe et klippekort til kurser!
Se hvor meget du kan spare >

Varighed

3 dage

Dato

6.-8. marts 2018

22.-24. oktober 2018

Kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Tilmelding

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Firmanavn

evt. kommentarer