Målekapabilitet

Et effektivt processtyringssystem forudsætter et godt kendskab til både de anvendte produktionsudstyrs præstationsmuligheder og de influensparametre, der påvirker processen. Der skal udarbejdes analyser af de enkelte produktionsprocesser, inden en større produktionsserie påbegyndes. Forudsætningen for gennemførelse af sådanne analyser er imidlertid, at den proces, der analyseres, er i statistisk styring. Indføring i de principper og metoder, der skal anvendes i forbindelse med gennemførelsen af såvel maskin- som proceskapabilitetsanalyser. Der lægges i kurset specielt vægt på at give deltagerne tilstrækkelig kvalificeret baggrund til at undgå de hyppigst forekommende fejltagelser og misforståelser.

Målgruppe

Måleteknikere, ingeniører, kontrol- og kvalitetschefer, produktionsledere og planlæggere samt personale i øvrigt, der er beskæftiget med kvalitetsstyring eller styring af processer.

Udbytte

  • Vurdere processers og varepartiers karakteristika, indbyrdes fordeling og variationsområder.
  • Foretage omfattende analyser af processer.
  • Estimere kapabilitets- og performanceindekser.
  • Beregne usikkerheden ved estimeringen af de enkelte indekser.
  • Udarbejde usikkerhedsbudgetter for de mest almindelige måleopgaver.
  • Vurderer måleusikkerhedens indflydelse i forbindelse med brugen af måleudstyr.
  • Beregne måleudstyrs- og målekapabiliteten for målinger i forbindelse med procesovervågning og varekontrol.

Forudsætninger

Forudsætter kurset Måleusikkerhed og MSA analyser. Få rabat ved at tage begge kurser.
Kendskab til SPC samt til beregning af kontrolkort, vil være en fordel. Det vil yderligere være en fordel at have kendskab til de grundlæggende statistiske metoder.

Pris

DKK 3.800

Opnå stor rabat ved at købe et klippekort til kurser!
Se hvor meget du kan spare >

Varighed

1 dag

Dato

Kurset oprettes efter behov (minimum 3 personer).
Kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Tilmelding

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Firmanavn

evt. kommentarer