Måleusikkerhed og MSA analyser

Usikkerheden er en kvalitetsparameter ved en måling, hvorfor en vurdering af måleusikkerheden er et stadig vigtigere element i et kvalitetsstyringssystem.

Det er i dag et krav, at måleusikkerheden skal være i overensstemmelse med den krævede målekapabilitet. Det betyder, at virksomheden skal foretage analyser af de benyttede målemetoder og deres usikkerhed samt sikre, at disse har en fornuftig relation til de tolerancer, der kræves overholdt.

Inden for automobilindustrien og andre større producenter af mekaniske produkter tolkes disse krav på en sådan måde, at der skal gennemføres såkaldte MSA-analyser for alle funktionsvigtige egenskaber.

Usikkerheden er en kvalitetsparameter ved en måling, hvorfor en vurdering af måleusikkerheden er et stadig vigtigere element i et kvalitetsstyringssystem.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere i kvalitetsstyringsafdelingen, der har relationer til styringen af virksomhedens måleudstyr samt kalibreringen og brugen af dette.

Medarbejdere i udviklingsafdelinger og procestekniske afdelinger, der har til opgave at vurdere processers evne til at leve op til specifikationer og kvalitetskrav eller fastlægger tolerancer for nye eller eksisterende produkter.

Udbytte

  • Udarbejde usikkerhedsbudgetter for de mest almindelige måleopgaver
  • Vurdere måleusikkerhedens indflydelse i forbindelse med brugen af måleudstyr
  • Udarbejde målesystemanalyse ifølge metode 1, 2 eller 3
  • Vurdere disse metoders indflydelse på et eventuelt måleusikkerhedsbudget
  • Gennemføre R&R-analyse

Forudsætninger

Kurset holdes på et niveau, der gør det muligt for ikke-måleteknisk uddannede personer at deltage.
Supplér med kurset Målekapabilitet. Få rabat ved at tage begge kurser.

Pris

DKK 7.000

Opnå stor rabat ved at købe et klippekort til kurser!
Se hvor meget du kan spare >

Varighed

2 dage

Dato

10.-11. april 2018

24.-25. september 2018

Kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Tilmelding

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Firmanavn

evt. kommentarer