Q-DAS – superbruger

Alle produktionsvirksomheder skal løbende bruge informationer fra kvalitetsstyringen til vurdering af måleudstyr, processer og produkters egnethed til opfyldelsen af de stillede krav. Med Q-DAS moduler får du de værktøjer, der bedst hjælper dig med at udnytte den indsamlede information til produktoptimering og procesforbedring. Bliv superbruger og få overblik over den samlede brug, opsætning og installation af de forskellige Q-DAS programmoduler.

Målgruppe

Ledere og medarbejdere som er, eller skal være, ansvarlige for brugen af qs-STAT, som led i kvalitetsstyringen af processer og produkter.

Udbytte

  • Du får et overblik over den samlede brug og opsætning og installation af de forskellige Q-DAS programmoduler.
  • Du vil desuden kunne evaluere typiske datasæt med tilhørende kapabilitets-analyser og udskrive resultaterne heraf.

Forudsætninger

Du har deltaget i grundlæggende brug af qs-STAT samt grundlæggende statistik eller har erhvervet en tilsvarende viden på anden vis.

Pris

DKK 14.900

Varighed

2 + 2 dage

Dato

(Afholdes i Sverige)

+
(Afholdes i Danmark)

Tilmelding

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Firmanavn

evt. kommentarer