Manualen “Retningslinie for målesystemanalyse” er resultatet af en arbejdsgruppe under ledelse af Dr. Edgar Dietrich Q-DAS GmbH Tyskland, bestående af deltagere fra tysk automobilindustri repræsenteret ved: Audi AG, BMW AG, Ford-Werke AG, Adam Opel AG, Volkswagen AG, Daimler Chrysler AG, Robert Bosch GmbH, T.Q.M.Itaca s.r.l., Fiat Auto S.p.A.

Arbejdsgruppen blev etableret på opfordring af automobilindustrien med følgende formål: At udarbejde en ensartet referencemanual for automobilindustrien og dens underleverandører til eftervisning af målesystemkapabilitet.

Referencemanualen skal tage hensyn til gældende standarder såvel som foreningsguider. Indenfor rammerne af denne arbejdsgruppe er det lykkedes at opnå konsensus i de væsentlige spørgsmål omkring beregningsmetoder og at give en anbefaling til grænseværdier. Ud fra dette grundlag er virksomheder i stand til at tilføje individuelle krav med hensyn til generelle godkendelsesbegreber og praktisk implementering.

Forfatter

Q-DAS, Dansk oversættelse Jørgen Meinertz, Metrologic

Pris

DKK 150,00 ekskl. moms

Sprog

Dansk

Bestil

Bestil ved at udfylde kontaktfeltet i footeren og skriv titlen på bogen/kompendiet i beskedfeltet.