Statistisk Proces Styring (SPC)

Inden for moderne fremstillingsteknik er det i dag en nødvendighed at bruge statistiske metoder til bestemmelse af den variation, der kan observeres som resultatet af praktisk taget alle processer. Sådanne variationer forekommer altid, selv under forhold, der synes fuldstændigt stabile.

Betingelsen for fremstilling af kvalitetsprodukter er en velfungerende produktion, hvor der løbende skabes sikkerhed for, at produktegenskaberne er overholdt. Hvis processen forløber under pludseligt opstående indflydelsesparametre (strømforhold, ændret badsammensætning mv.), vil en bekostelig og usikker slutkontrol være nødvendig. Disse problemer kan undgås, når der indføres SPC, idet man vil opdage at SPC er procesorienteret. Der fokuseres ved SPC på fejlårsager og ikke på sortering af fejl.

SPC forhindrer også fremstillingen af emner, der afviger fra produktkravene, hvorved antallet af kassationer bliver mindre med deraf følgende omkostningsreduktion.

Målgruppe

Måleteknikere, ingeniører, kontrol- og kvalitetschefer, produktionsledere og -planlæggere samt personale i øvrigt, der er beskæftiget med kvalitetsstyring eller styring af processer.

Udbytte

  • Vurdere og fastlægge metoder og principper for indførelse af SPC.
  • Benytte analyser af processer og på grundlag af disse analyser vælge det bedst mulige kvalitetsstyringskort.
  • Tolke såvel kvalitetsstyringskort som andre stikprøveresultater, der løbende opsamles under procesforløbet.

Forudsætninger

Kendskab til dataopsamling og udarbejdelse af procesanalyser. Det vil yderligere være en fordel at have kendskab til grundlæggende statistiske metoder og kapabilitet.

Pris

DKK 7.600

Opnå stor rabat ved at købe et klippekort til kurser!
Se hvor meget du kan spare >

Varighed

2 dage

Dato

Kurset kan oprettes efter behov (minimum 3 personer).

Kan også afholdes som internt virksomhedskursus. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Tilmelding

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefonnummer (skal udfyldes)

Firmanavn

evt. kommentarer