Denne retningslinie er beregnet til brug ved validering af software og tilhørende beregningsmetoder til brug i forbindelse med SPC og de dertilhørende kapabilitetsanalyser. Retningslinien indeholder et antal datasæt, der er tilpasset de normalt forekommende procestyper, således at den aktuelle software eller fremgangsmåde afprøves for alle normalt forekommende processer. Hermed vil også indstillinger og specielle forhold omkring selve softwaren blive vurderet.

Retningslinien er beregnet til brug sammen med beregningsmetoder, der er i overensstemmelse med de krav, bl.a. Ford Motor Company og General Motors stiller til resultaterne. Alternativt kan retningslinien dokumentere overensstemmelse med den vejledning, der er indeholdt i kommende ISO-standarder for kapabilitet..

Retningslinien indeholder 20 forskellige testeksempler, der er indeholdt i en medfølgende CD-Rom, hvor test måledataene findes i ASCII format. Test dataene for test 1 – 16 er indsamlet og offentliggjort af FORD Motor Company i form af dokumenter “Vurdering af software” med det interne nummer FORD EU-883. De resterende eksempler er udvalgt blandt andre data eller konstrueret til brug ved bestemte valideringsformål.

Forfatter

Jørgen Meinertz, Metrologic

Pris

DKK 750,00 ekskl. moms

Sprog

Dansk

Bestil

Bestil ved at udfylde kontaktfeltet i footeren og skriv titlen på bogen/kompendiet i beskedfeltet.