Der findes en lang række forskellige standarder og retningslinier, som indeholder krav til bestemmelse og hensyntagen til måleusikkerheden. Virksomhederne konfronteres, hvad dette angår med mange forskellige spørgsmål, herunder i særlig grad under opbygningen og certificeringen af deres kvalitetsstyringssystemer.

Det foreliggende kompendium angiver, hvordan disse mangeartede krav kan/skal opfyldes. kompendiet er fremkommet som resultat af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter fra automobil- og underleverandørindustrien, og den er gældende for denne del af industrien.

Kompendiet beskriver en ensartet fremgangsmåde

  • til beregning af måleusikkerheden
  • til eftervisning af de måletekniske krav til måleudstyret
  • til eftervisning af måleprocessens egnethed
  • til hensyntagen til måleusikkerheden

og leverer dermed et bidrag til at øge tilliden til måleresultater og til at forbedre deres sammenlignelighed.

Forfatter

Jørgen Meinertz, Metrologic

Pris

DKK 250,00 ekskl. moms

Sprog

Dansk

Bestil

Bestil ved at udfylde kontaktfeltet i footeren og skriv titlen på bogen/kompendiet i beskedfeltet.