Andre kurser

GPS (Geometriske Produkt Specifikationer) – grundkursus

GPS (Geometriske Produkt Specifikationer) – grundkursus
En orientering om og en indføring i brugen af GPS – Geometriske Produkt Specifikationer
Målgruppe

Ledere og medarbejdere i indkøbsafdelingen
Medarbejdere i udviklingsafdelinger, der fastlægger tolerancer for nye eller eksisterende produkter
Ledere og medarbejdere i udviklings-, konstruktions-, produktions- og kvalitetsstyringsafdelinger samt procestekniske afdelinger, der har til opgave at forstå og tolke […]

af |16.06.2015|Kommentarer lukket til GPS (Geometriske Produkt Specifikationer) – grundkursus

Kapabilitet og performance

Kapabilitet og performance
Værktøjet, der giver dig mulighed for at kunne dokumentere din produktkvalitet og opfylde kravet om procesforbedringer

Kurset giver deltagerne en indføring i de principper og metoder, der skal anvendes i forbindelse med gennemførelsen af såvel maskin- som proceskapabilitetsanalyser. Der lægges i kurset specielt vægt på at give deltagerne tilstrækkelig kvalificeret baggrund til at undgå […]

af |16.06.2015|0 kommentarer

Grundlæggende statistik

Grundlæggende statistik
Alle produktionsvirksomheder skal løbende behandle alle former for information og data i virksomheden til vurdering af måleudstyr, processer og produkters egnethed til opfyldelsen af de stillede krav. Gennem brug af statistiske metoder får De en lang række værktøjer og metoder, der bedst hjælper Dem med at udnytte den indsamlede information til produktoptimering og procesforbedring.
Målgruppe
Ledere […]

af |16.06.2015|0 kommentarer