Måleteknikkurser

Ruhed

Ruhed
Den geometriske overfladestruktur er på grund af sin indflydelse på overfladens funktion en vigtig kvalitetsparameter for produkt og proces kvaliteten. Overfladestrukturen og dens teknologiske parametre er af betydning for sammenhæng mellem funktion og produktion.

Med udgivelsen af nye DS/EN ISO-standarder og bilindustriens retningslinjer for tolerancesætning og måling af geometriske overfladestruktur er der en række konsekvenser for […]

af |19.06.2015|Kommentarer lukket til Ruhed

Måleteknik under produktionsforhold og i laboratorier

Måleteknik under produktionsforhold og i laboratorier
Brug af måleudstyr i hverdagen. Tolkning af tolerancer samt den tilhørende måling med geometriske håndmåleudstyr er som regel en nødvendig del af en produktionsvirksomheds kvalitetssystem. Målet med dette kursus er at sætte deltagerne i stand til at foretage simple målinger, justeringer og kalibreringer af håndmåleudstyr, samt benytte forskellige typer af […]

af |19.06.2015|Kommentarer lukket til Måleteknik under produktionsforhold og i laboratorier

CMM 2 – for programmører

CMM 2 – for programmører
Dette er et videregående kursus i CMM koordinatmåleteknik, herunder brug af simple CAD filer som grundlag for programmering.

I forbindelse med brugen af CMM er det ikke nok at få et kort kursus i den tilhørende software. Det er nødvendigt at tilegne sig ”god koordinatmåleteknisk praksis”.

3-koordinat måleteknik har gennem de senere år […]

af |16.06.2015|Kommentarer lukket til CMM 2 – for programmører

CMM 1 – for operatører

CMM 1 – for operatører
I forbindelse med brugen af CMM er det ikke nok at få et kort kursus i den tilhørende software. Det er nødvendigt at tilegne sig ”god koordinatmåleteknisk praksis”.

3-koordinat måleteknik har gennem de senere år udviklet sig til at kunne løse endog særdeles komplicerede måleopgaver i virksomhederne. Teknikken kan ikke alene benyttes […]

af |16.06.2015|Kommentarer lukket til CMM 1 – for operatører

Calib – superbruger

Calib – superbruger
Udgangspunktet for et velfungerende kvalitetssystem er pålidelige og sikre målinger. Dette kan kun opnås, hvis måleudstyret kalibreres med passende mellemrum. Calib hjælper virksomheden til at etablere og vedligeholde kalibreringssystemet på en optimal måde.
Målgruppe
Medarbejdere i virksomheden der arbejder med eller har ansvaret for brugen af programmet Calib til styring og overvågning af virksomhedens måleudstyr […]

af |16.06.2015|0 kommentarer

Calib – grundkursus

Calib – grundkursus
Udgangspunktet for et velfungerende kvalitetssystem er pålidelige og sikre målinger. Dette kan kun opnås, hvis måleudstyret kalibreres med passende mellemrum. Calib hjælper virksomheden med at etablere og vedligeholde kalibreringssystemet på en optimal måde.
Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der arbejder med eller har relationer til styring og overvågning af virksomhedens måleudstyr samt kalibrering af dette […]

af |16.06.2015|0 kommentarer

Kalibrering – grundlæggende teori og praksis

Kalibrering – grundlæggende teori og praksis

Spar typisk 25% af de nuværende kalibreringsomkostninger
Kalibrér mindre, men lige så godt eller bedre
Undgå anmærkninger ved audit
Færre indkøb af erstatningsværktøj for bortkommet udstyr

Udgangspunktet for et velfungerende kvalitetssystem er pålidelige og sikre målinger. En tilfredsstillende kvalitet af målingerne kan kun opnås, hvis måleudstyret kalibreres med passende mellemrum […]

af |16.06.2015|Kommentarer lukket til Kalibrering – grundlæggende teori og praksis

Måleusikkerhed og MSA analyser

Måleusikkerhed og MSA analyser
Usikkerheden er en kvalitetsparameter ved en måling, hvorfor en vurdering af måleusikkerheden er et stadig vigtigere element i et kvalitetsstyringssystem.

Det er i dag et krav, at måleusikkerheden skal være i overensstemmelse med den krævede målekapabilitet. Det betyder, at virksomheden skal foretage analyser af de benyttede målemetoder og deres usikkerhed samt sikre, at […]

af |16.06.2015|Kommentarer lukket til Måleusikkerhed og MSA analyser

Målekapabilitet

Målekapabilitet
Et effektivt processtyringssystem forudsætter et godt kendskab til både de anvendte produktionsudstyrs præstationsmuligheder og de influensparametre, der påvirker processen. Der skal udarbejdes analyser af de enkelte produktionsprocesser, inden en større produktionsserie påbegyndes. Forudsætningen for gennemførelse af sådanne analyser er imidlertid, at den proces, der analyseres, er i statistisk styring. Indføring i de principper og metoder, […]

af |16.06.2015|0 kommentarer

Brug af geometrisk håndmåleudstyr

Brug af geometrisk håndmåleudstyr
Korrekt brug af geometrisk håndmåleudstyr er en nødvendig, men ofte overset del af virksomhedens kvalitetssystem.

Målet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at vurdere målemetoder og bruge denne type måleudstyr korrekt, samt at kunne tilpasse metoder og instruktioner, så måleomfanget er afpasset til de aktuelle behov ved måleopgaven.
Målgruppe
Medarbejdere i virksomheden, […]

af |16.06.2015|0 kommentarer