Teknisk litteratur

Virksomhedens måleudstyr

Ethvert velfungerende kvalitetsstyringssystem bygger på indsamling af oplysninger fra en lang række forskellige måleudstyr. Måleteknikken og dermed måleudstyret benyttes i virksomheden til opsamling og vurdering af praktisk taget alle produkters egenskaber.

Produktegenskaberne og således kvaliteten af de leverede produkter kan kun styres når virksomheden råder over tilstrækkelig måleteknik. Med tilstrækkelig måleteknik menes, at måleudstyret skal kunne […]

af |25.06.2015|Kommentarer lukket til Virksomhedens måleudstyr

Validering af SPC software

Denne retningslinie er beregnet til brug ved validering af software og tilhørende beregningsmetoder til brug i forbindelse med SPC og de dertilhørende kapabilitetsanalyser. Retningslinien indeholder et antal datasæt, der er tilpasset de normalt forekommende procestyper, således at den aktuelle software eller fremgangsmåde afprøves for alle normalt forekommende processer. Hermed vil også indstillinger og specielle forhold […]

af |25.06.2015|0 kommentarer

Retningslinie for målesystemanalyse

Manualen “Retningslinie for målesystemanalyse” er resultatet af en arbejdsgruppe under ledelse af Dr. Edgar Dietrich Q-DAS GmbH Tyskland, bestående af deltagere fra tysk automobilindustri repræsenteret ved: Audi AG, BMW AG, Ford-Werke AG, Adam Opel AG, Volkswagen AG, Daimler Chrysler AG, Robert Bosch GmbH, T.Q.M.Itaca s.r.l., Fiat Auto S.p.A.

Arbejdsgruppen blev etableret på opfordring af automobilindustrien med […]

af |25.06.2015|0 kommentarer

VDA5 Måleusikkerhed

Der findes en lang række forskellige standarder og retningslinier, som indeholder krav til bestemmelse og hensyntagen til måleusikkerheden. Virksomhederne konfronteres, hvad dette angår med mange forskellige spørgsmål, herunder i særlig grad under opbygningen og certificeringen af deres kvalitetsstyringssystemer.

Det foreliggende kompendium angiver, hvordan disse mangeartede krav kan/skal opfyldes. kompendiet er fremkommet som resultat af en arbejdsgruppe […]

af |25.06.2015|0 kommentarer

Statistical Procedures for Machine and Process Qualification

Uanset om du i dit daglige arbejde er involveret i kvalitetsstyring eller direkte produktion og er påbegyndt kvalitetsstyringsaktiviteter eller du arbejder fuldtids med statiske dataanalyser, vil du komme til den erkendelse at bogen “Statistical Procedures for Machine and Process Qualification” indeholder alle de statiske informationer du har behov for. I bogen findes en detaljeret beskrivelse […]

af |25.06.2015|0 kommentarer

Statistisk processtyring SPC og procesanalyser

Statistisk processtyring SPC og procesanalyser
Der er en udvikling i gang indenfor moderne produktionsstyring, der lægger vægt på det menneskelige aspekt og dermed den enkelte medarbejders indflydelse på det daglige arbejde. Samtidig erkendes det, at en ikke uvæsentlig del af denne indflydelse består i at kunne måle og styre kvaliteten af de produkter der fremstilles. Det […]

af |25.06.2015|Kommentarer lukket til Statistisk processtyring SPC og procesanalyser