Måleteknik_1Måleteknik

Metrologic tilbyder rådgivning og kurser inden for alle områder af måleteknik til produktionsvirksomheder.

Udgangspunktet for et velfungerende kvalitetssystem er pålidelige og sikre målinger foretaget med kendt måleusikkerhed.

Populært sagt kan man ikke producere bedre end man kan måle. Dermed bliver måleteknik til en af de vigtigste parametre i produktionsvirksomheder, både i relation til udvikling, proces/produktionsstyring og ikke mindst i relation til den efterfølgende kontrol.

Metrologic har i en lang årrække beskæftiget sig med at rådgive om og implementere måleteknik i danske og svenske virksomheder og er repræsentant for Werth Messtechnik GmbH i Danmark og Sverige. Firmaet Werth Messtechnik GmbH står for den højeste kvalitet og præcision inden for dimensional måleteknologi.

Desuden leverer vi måleudstyr fra en lang række europæiske producenter af høj kvalitet.

Metrologic har endvidere udviklet og sælger kalibreringsprogrammet CALIB, som benyttes af mere end 100 danske og tyske virksomheder.