Om CALIB

Hvorfor overvågning af virksomhedens måleudstyr?

Et velfungerende kvalitetsstyringssystem bygger på indsamling af oplysninger fra en lang række måleudstyr. Der kan her være tale om data i forbindelse med produktudvikling, produktionsovervågning, emneresultater eller måleresultater i forbindelse med serviceopgaver. Fælles for alle de udførte målinger er, at det anvendte måleudstyr skal være kalibreret og vedligeholdt således, at måleusikkerheden er kendt og forenelig med de stillede krav.

Det kan nævnes, at såfremt kvalitetsstyringssystemet skal DS/ISO 9000 certificeres, fokuseres der under certificeringen specielt på kalibreringssystemet. Calib lever op til kravene i DS/ISO 9000, ISO 10012-1 og ISO 16949 (QS 9000).

Ved hjælp af computerunderstøttet overvågning af måleudstyret sikres en komplet registrering af samtlige nødvendige informationer på den økonomisk mest optimale måde.

Effektiv styring og overvågning af virksomhedens måleudstyr

Calib for Windows er dansk software designet til på en effektiv og arbejdsbesparende måde at understøtte virksomhedens kalibreringsfunktion. Programmerne er udviklet i samspil mellem brugergruppen, databasespecialister og Metrologic.

Alle rettigheder til Calib tilhører Metrologic, som også forestår udvikling, markedsføring og support i Danmark. CalibWin’s største styrker er programmets brugervenlighed samt et stærkt søgeværktøj.

CalibWin lever op til kravene i DS/ISO 9000, ISO 10012-1 og ISO 16949 (QS 9000).

Calib findes også i en FDA CFR part 11 kompatibel udgave.

CalibWin benyttes af mange små og mellemstore virksomheder samt af en række af Danmarks største virksomheder. Desuden sælges det internationalt, særligt i Tyskland og Polen. Calib anvendes således i dag af ca. 140 danske virksomheder og ca. 30 tyske virksomheder.

Platforme: Windows 7/8.

CalibWin 3.x programrækken bygger på års erfaringer med den ligeledes Windows baserede CalibWin 2.x programrække.

CalibWin 3 programrækken er en selvstændig og “ren” Windows-udgave af CalibWin. Det er kendetegnet ved at køre 32-bit. Det er programmeret i Delphi, og leveres som standard med databasen InterBase fra Borland som baggrund, alternativt kan CalibWin v. 3.x programmerne leveres i en version til Microsoft SQL v. 8 (2000) eller højere.

Man kan ikke producere bedre end man kan måle

Kontaktperson
Michael Arnkov
T +45 4045 9480
Send e-mail