Calib brugerklub

Metrologic varetager salg og service af programmerne Calib og har oprettet et forum for erfaringsudveksling omkring brugen af software til styring af måleudstyret og formulering af nye ideer til programafsnittene.

Dette giver brugerne mulighed for at udveksle erfaringer i anvendelsen af programmet og dermed styre deres måleudstyr, så det i det daglige giver størst mulig fordel både for brugeren og virksomheden.

Brugerklubben tilbyder samtidig – specielt små kalibreringsafdelinger – et markant bredere fagligt miljø. Brugerklubben afholder 2 årlige arrangementer inkluderet i medlemsprisen, hvor brugerne kan få lejlighed til at møde kolleger samtidig med, at der arrangeres foredrag omkring måletekniske spørgsmål og programmets brug og muligheder.

Metrologic bemander samtidig en “hotline” for brugerklubbens medlemmer, hvor man kan få hjælp til hovedparten af de problemer, der måtte optræde i forbindelse med brugen af programmet eller vanskeligheder med styringen af virksomhedens måleudstyr. Ved at kontakte hotline kan man således få svar på de mere generelle spørgsmål såsom brugen af kalibreringsinstruktioner og historik i programmet.

BEMÆRK

En speciel fordel er, at medlemmer af brugerklubben, inkluderet i medlemsprisen, vil få tilsendt alle opdateringer af programmet i den aktuelle programrække. Dvs. hvor det første ciffer i versionsnummeret forbliver uændret.

Opgraderinger til en anden programrække kan af faste brugerklub-
medlemmer erhverves for forskellen på listepriserne (mod normalt listepris – 40% af det oprindelige programs pris).

Brugerne vil yderligere kunne få konsulentbistand til opbygning af kalibreringssystemet og fastlæggelse af måle- og kalibreringsusikkerhed til en særlig favorabel pris, idet der ydes 10% RABAT på de normale priser.

Et særligt tilbud gælder afholdelse af specielle virksomhedsinterne kurser på dette område. Det fremhæves, at tilbuddet naturligvis også gælder brugerkursus i Calib, hvad enten det er Metrologics åbne brugerkursus eller et til lejligheden udviklet virksomhedskursus.

Kontakt venligst Metrologic for yderligere oplysninger om medlemsskab.

Man kan ikke producere bedre end man kan måle

Kontaktperson
Michael Arnkov
T +45 4045 9480
Send e-mail