Kalibrering

  • Spar 25% af de nuværende kalibreringsomkostninger
  • Kalibrér sjældnere, men lige så godt eller bedre
  • Undgå anmærkninger ved audit
  • Færre indkøb af erstatningsværktøj for bortkommet udstyr

Kalibrering er vigtigt for at opretholde kvaliteten af de produkter der fremstilles. Imidlertid kan en kalibreringsindsats, der ikke er tilpasset de aktuelle forhold, være en stor omkostning. Det er derfor vigtigt for virksomheden at kunne stille de rigtige krav til kalibreringerne og vælge de optimale kalibreringsintervaller.

Udgangspunktet for et velfungerende kvalitetssystem er pålidelige og sikre målinger. En tilfredsstillende kvalitet af målingerne kan kun opnås, hvis måleudstyret kalibreres med passende mellemrum under hensyntagen til den senere brug, og hvis operatørerne kan håndtere udstyret på passende vis.

Metrologic tilbyder rådgivning og kurser inden for alle former for kalibrering af dit måleudstyr

Metrologic har udviklet kalibreringsprogrammet CALIB til at styre og overvåge virksomheden måleudstyr og kalibrering af dette, og programmet benyttes i dag af mere end 100 virksomheder i Danmark og Tyskland. Læs mere om CALIB her.

Man kan ikke producere bedre end man kan måle

Kontaktperson
Christian G. H. Meinertz
T +45 4086 5526
Send e-mail

Kursus


Kursus i måleteknik
Få optimeret dine processer og højnet kvaliteten af produkterne med et kursus i måleteknik
Se vores kurser