Ledelse

Administrerende direktør – Jørgen Meinertz

Metrologic ApS er grundlagt og ledes af administrerende direktør Jørgen Meinertz.

Jørgen er produktionsingeniør fra Københavns Teknikum og har 25 års erfaring med konstruktion, produktionsteknik, måleteknik og kvalitetsstyring fra stillinger i større danske virksomheder.

I 1995 startede han Metrologic ApS – med rådgivning, salg og undervisning inden for kvalitetsstyring, måleteknik og statistik.

Ud over Jørgens praktiske erfaring, er han forfatter til en række artikler, foredrag og bøger om måleteknik, måleusikkerhed, SPC, herunder bøgerne Vejledning i anvendelse af kapabilitet og performance samt Statistisk processtyring SPC og procesanalyser.

Andet

  • Medlem af FVM’s (Foreningen for Værkstedsteknisk Metrologi) bestyrelse gennem en årrække
  • Næstformand i FAST (Foreningen til fremme af anvendt statistik)
  • Formand for DS Udvalg 238 Anvendt statistik.
  • Medlem af DIN (Tysk Standard)
  • Deltaget i national og international standardisering i en årrække
  • Medlem af DS udvalget for GPS (Geometriske Produkt Specifikationer)

Salgsdirektør – Christian G. H. Meinertz

Christian G. H. Meinertz er medejer, daglig leder og ansvarlig for bl.a. salg og marketing.

Christian er uddannet officer i Søværnet og har en bred ledelsesmæssig erfaring fra en række forskellige stillinger i Forsvaret.

Christian er certificeret Prince2 projektleder og sidder som overordnet projektleder for projekt Accurate Manufacture.

Man kan ikke producere bedre end man kan måle

Kontaktperson

Christian G. H. Meinertz
T +45 4086 5526
Send e-mail