Procesoptimering

Procesoptimering er et meget vidt begreb og beskriver hovedsageligt måden, hvorpå man kan optimere et sæt specifikke parametre inden for bestemte og veldefinerede rammer.

Procesoptimering inden for produktionsvirksomheder handler dybest set om konstant at forbedre produktionsprocessen for at opnå lavere omkostninger ved at øge effektiviteten og reducere antallet af fejlemner. Dette sker typisk ved at strømline processer, forbedre produktiviteten, forbedre produktkvaliteten o.m.a.

Vi kan dog ikke optimere en proces uden at kende processen i detaljer. Derfor indeholder procesoptimering statistiske værktøjer til analyser af tilstanden før og efter en optimering. Til dette formål benyttes Statistisk processtyring (Statistical Process Control, SPC), som ved hjælp af statistiske metoder og løbende overvågning kan medvirke til mere ensartede produkter, stabil kvalitet, reduceret spild og færre fejlprodukter.

Princip for processtyring og procesforbedring

Princip_1

Formål med og brug af SPC

  • Anerkendt metode til overvågning af en proces
  • Gennemprøvet teknik til at forbedre kvalitet og produktivitet
  • Identificerer årsager til systematisk variation
  • Signalerer behovet for at træffe korrigerende foranstaltninger
  • Er anvendelig (med minimal eller ingen matematik baggrund)

På baggrund af opsamlingen af data fra målinger af produkternes egenskaber og behandlingen af disse bliver det muligt at styre processen og dermed produktionen ved at forudsige eller sandsynliggøre, hvad der sker med emnernes kvalitet i den fremtidige produktion.