Proceskapabilitet

Et andet begreb, som også er særdeles væsentligt i forbindelse med procesoptimering er proceskapabilitet, som fokuserer på virksomhedens evne til at realisere de produkter, der overholder de specifikke krav, kunderne stiller.

I statistiske sammenhænge konkretiseres begrebet til at beskrive et sæt formler, der bruges til at udregne et indeks til brug ved styring og godkendelse af fremstillingsprocessers evne til at frembringe ”gode” emner.

Nærmere bestemt sættes man ud fra kendskab til ”fortid og nutid” i stand til at forudsige eller sandsynliggøre, hvad der sker med emnernes kvalitet i den fremtidige produktion.

På baggrund af opsamlingen af data fra målinger af produkternes egenskaber og behandlingen af disse bliver det muligt at styre processen og dermed produktionen.

Læs om ZF Friedrichshafen AG der har halveret deres eksterne og interne fejlomkostninger ved at bruge iqs CAQ-system
Kontaktperson
Christian G. H. Meinertz
T +45 4086 5526
Send e-mail