Q-DAS Destra

Procesoptimering/destra – Excellence in Statistic Analytics

destra tilbyder en lang række statistiske studier lige fra komplekse tests, som undersøger sammenhænge i processerne til de mere enkle Shainin-metoder, således at den statistiske signifikans af data forstås i den rette kontekst.

Med et software-design, der er brugervenligt, let at navigere i og grafisk enkelt, støtter destra statistisk såvel den ikke så øvede som eksperten i at identificere og gennemføre de mest relevante tests.

Pålidelighedsstudier

Pålidelighedsanalyser er et nyttigt redskab for at teste om et produkt opfylder kravene under specifikke forhold over en vis periode. destra giver brugeren mulighed for at planlægge levetidsstudier, evaluere data indsamlet i forbindelse med testen og vise resultaterne grafisk.

Studierne omfatter:

 • End-of-Life test
 • Censureret test (type I og type II såvel som blandede modeller)
 • Sudden-Death tests
 • Eckel procedurer
 • Succes Run test

Design of experiments

Design of experiments er et redskab, der bruges til at undersøge årsag – korrelationseffekten mellem indflydelsesparametre og target-værdi, samt til optimering af produkter og processer. Destra-modulet indeholder strukturerede faciliteter til at lette disse undersøgelser.

 • Intuitiv brugervejledning
 • Grafiske resultater, som er lette at forstå
 • Procesoptimering med flere target-værdier

Varians/regressionsanalysen

Varians og regression analyseres ved hjælp af matematiske modeller, der viser årsagssammenhænge/korrelation mellem indflydelsesparametre og target-værdier. Ved hjælp af den grafiske visning kan brugeren vælge modelkoefficienter med et museklik og straks visualisere konsekvensen grafisk.

destra tilbyder:

 • Modeldesign, som præsenteres her og nu
 • Multi Varians Analyse design
 • Formular-editor til at søge og vælge passende designmuligheder
 • Evne til at skabe processer med blandede effekter, hierarkisk indlejrede modeller og ubalanceret data
 • Visuelt forbedret diagnostik
 • Traditionelle metoder såsom Cook-afstande, Leverage Values og Residues

Maskin- og proceskapabilitet/QCC

Maskinkapabilitet-studier verificerer maskiners fortsatte evne til at producere de angivne produktegenskaber med den fornødne nøjagtighed. Efter processens afslutning opmåles yderligere emner for at kunne anvendes til et foreløbigt proceskapabilitets-studie. For procesevaluering over en længere periode vises resultaterne visuelt ved fordeling-over-tid modeller. Til gengæld vil disse blive anvendt til at beregne korttids- og langtidskapabiliteten og senere til at vælge passende kvalitetsstyrekort.

 • Valg af tidsfordelingsmodeller ved hjælp af Six Sigma evalueringsmetoder
 • Kvalitetsstyrekort til vurdering af stabiliteten af specifikke egenskaber
 • Evaluering af resultater ved hjælp af tabelvisninger, som kan konfigureres efter ønske.

Inspektionsproceskapabilitet

Destra tilbyder forskellige procedurer og metoder til at fastslå kapabiliteten af processer baseret på det oprindelige formål. destra inkluderer forskellige målesystemanalyser (MSA), der tager hensyn til forskellige indgreb afhængig af proceduren.

De grundlæggende kapabilitetsstudier er:

 • Instrument opløsning: % RE
 • Type-1 Studie: Cg, CGK, Bias, Linearitet
 • Type-2 Studie: % GR &
  Type-3 Studie: % GR & R for automatiske instrumenter (3K målemaskiner)