SPC

SPC – Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol

SPC – Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol forhindrer fremstillingen af emner, der afviger fra produktkravene, hvorved antallet af kassationer bliver mindre med deraf følgende omkostningsreduktion.

Inden for moderne fremstillingsteknik er det i dag en nødvendighed at bruge statistiske metoder til bestemmelse af den variation, der kan observeres som resultatet af praktisk taget alle processer. Sådanne variationer forekommer altid, selv under forhold, der synes fuldstændigt stabile.

Betingelsen for fremstilling af kvalitetsprodukter er en velfungerende produktion, hvor der løbende skabes sikkerhed for, at produktegenskaberne er overholdt. Hvis processen forløber under pludseligt opstående indflydelsesparametre (strømforhold, ændret badsammensætning mv.), vil en bekostelig og usikker slutkontrol være nødvendig.

Disse problemer kan undgås, når der indføres SPC – Statistisk processtyring / Statistisk proceskontrol, idet man vil opdage at det er procesorienteret – der fokuseres på fejlårsager og ikke på sortering af fejl.

På baggrund af opsamlingen af data fra målinger af produkternes egenskaber og behandlingen af disse bliver det muligt at styre processen og dermed produktionen ved at forudsige eller sandsynliggøre, hvad der sker med emnernes kvalitet i den fremtidige produktion.

Brug Q-DAS O-QIS/Procella til dataopsamling