Q-DAS O-QIS/Procella

Operatør kvalitetsinformationssystem

O-QIS indeholder de nødvendige funktioner til støtte for brugeren, i produktionen eller i metrologilaboratoriet, i deres kvalitetsevaluering og vurderingsarbejde. Denne softwarepakke dækker områder som statistisk proceskontrol, online-alarmopsætning, overvågning, online-visualisering og alarmfunktioner.

SPC-analyse for procesdokumentation

Måle- og kontroldata kan indsamles og overføres til O-QIS på mange forskellige måder. Foruden manuel indsamling af data er direkte overførsel af data fra instrumenter, fixturer, måleudstyr og fra interfacebokse muligt via en RS232 eller USB interface. De indsamlede måleværdier kan visualiseres på forskellige måder (for eksempel: processtyrekort, onlinediagram, søjlediagram osv.) og derved hjælpe brugeren til en målrettet evaluering.

Den store fleksibilitet gør det muligt at konfigurere en målrettet dataregistrering og visualisering. Dette spænder fra “easy2use” til frit konfigurerbar proceskontrol.

Online alarmovervågning skaber klarhed

Ved store mængder data med korte tidsintervaller, f.eks. procesparametre fra montagesystemer, trykstøbemaskiner, ovne osv., er real-time visualisering og alarmovervågning af afgørende betydning. Forskellige skærmopsætningstyper er til rådighed lige fra visning af enkeltværdier til trends og komprimeret status for hele produktionsanlæg. Dataoverførsel foregår via Q-DAS ASCII Transferformat.

Real-time visualisering

Ved måling af et stort antal egenskaber med lang cyklustid, f.eks. koordinatmåling eller komplekse måleinstrumenter, fokuseres der på visualiseringen af problematiske karakteristika, for at lokalisere disse med det samme. Dette letter umiddelbart identifikationen af svagheder i processen. Den strukturerede brugerflade med enkle knapper skaber en høj grad af brugervenlighed.

Alarmfunktion skaber tillid

For at minimere risikoen for at overse afvigelser fra target måleværdier valideres de opsamlede måleværdier omgående, baseret på alarmopsætningen, som kan defineres frit. Så snart en alarm fremkommer, kan en udvalgt gruppe af mennesker blive informeret på forskellig vis f.eks. via mail el. sms. Foruden visning af egenskaber med alarmer, er en automatisk udsendelse af rapporter mulig (udskrift, PDF, E-mail eller SMS).

SAP Interface QM-IDI

Dataoverførsel ved hjælp af ”Inspection Data Interface (QM-IDI)”

Q-DAS SAP Serveren er udviklet med henblik på erhvervelse af data fra SAP inspektionspartier. Denne server har den funktionalitet, der kræves for at vise inspektionspartier, der venter i SAP, klar til procesforarbejdning, og for at foretage et valg af disse. Q-DAS SAP Serveren sender aktivt forespørgsler til QM-modulet, hvorefter inspektionsplaner stilles til rådighed for Procella dataopsamling. Ved afslutningen af inspektionsprocessen gemmes og håndteres de indsamlede data i Q-DAS databasen. Som option kan de rå værdier (individuelle værdier) fra inspektionen også overføres til SAP.