Q-DAS qs-STAT

Proceskvalifikation/qs-STAT
– det bedste valg til maskin- og proceskapabilitet

qs-STAT er en omfattende softwarepakke, der anvendes til statistisk evaluering af kvalitetsinformationer samt til vurdering af processer og systemer. Med qs-STAT kan brugeren deltage i evaluering og løbende forbedring af processer baseret på almindeligt anerkendte statistiske evalueringsmetoder og -procedurer, industrinormer og virksomheds-guidelines. Med mere end 22 forskellige sprog (tilvalg i visse moduler), bl.a. kinesisk, japansk, koreansk og russisk, forbedres virksomhedens evne til at kommunikere og præsentere analyse af data på tværs af lande og regioner.

Pålidelige statistikker

qs-STAT finder automatisk den optimale fordelingsmodel fra en række af tilgængelige statistiske beregningsprocedurer og den tildeles det valgte datasæt i henhold til DIN ISO 21747. Disse tilgængelige beregningsprocedurer er baseret på integrerede normer og standarder samt virksomhedsspecifikke guidelines (dvs. BMW, GMPT, Robert Bosch, Volkswagen, osv.). qs-STAT evalueringsmetoder er standardiserede for at skabe sikkerhed for resultaterne samt at sikre sammenlignelighed.

Visualisering af resultater

Forståelig og visuelt klar grafisk visning af mange data er nødvendig for en effektiv kvalitetsstyring. De grafiske værktøjer i QS-STAT giver brugeren mulighed for at visualisere beregnede statistiske data enkelt og tydeligt, hvilket gør det muligt hurtigt at identificere og løse kritiske processer, svage punkter og afvigelser. Brugeren kan strømline den viste grafik ved at anvende filtre og udvælgelseskriterier i forhold til virksomhedens specifikke ønsker og fokuspunkter. Desuden kan brugeren igangsætte forholdsregler for procesoptimering direkte fra oversigtsgrafikken.

SAP Interface (QM-STI)

qs-STAT kan kommunikere med SAP, hvilket gør det muligt for brugeren at drage fuld nytte af fordelene ved Q-DAS statistiske metoder. Målinger og testdata indsamlet i SAP kan evalueres af qs-STAT og de beregnede statistikker, grafik og rapporter vises direkte i SAP.