Kvalitetsstyring Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning

Metrologic erbjuder rådgivning och hjälp till kvalitetsstyrning samt försäljning och support av kvalitetsstyrningsmjukvara från ledande leverantörer.

Varje välfungerande kvalitetsstyrningssystem bygger på insamling av data från en lång rad mätutrustningar. Det kan röra sig om data i samband med produktutveckling, kapabilitet, produktionsövervakning, detaljresultat eller mätresultat i samband med serviceuppdrag.

Det är viktigt att klargöra, vad man förväntar sig av sin produktionsutrustning, så att den kan leva upp till ställda krav.

Metrologic har valt iqs CAQ som kvalitetsstyrningssystem p g a det innovativa och helgjutna sätt att hantera data på centralt. Integrationen med Q-DAS mjukvara samt bland annat SAP, att systemet kompletterar verksamhetens datasystem, så att data inte ska matas in flera gånger och förhållandet mellan iqs moduler säkrar en konstant kontrollcykel, som reducerar fel och förbättrar kvaliteten avsevärt.

Läs mer om iqs CAQ