Mätteknik

Metrologic erbjuder rådgivning och kurser inom alla områden av mätteknik till produktionsverksamheter.

Utgångspunkten för ett välfungerande kvalitetssystem är tillförlitliga och säkra mätningar utförda med känd mätosäkerhet.

Populärt sagt kan man inte producera bättre än man kan mäta. Därmed blir mätteknik en av de viktigaste parametrarna i produktionsverksamheter, både i relation till utveckling, process-/produktionsstyrning och inte minst till den efterföljande kontrollen.

Metrologic har i en lång rad av år sysselsatt sig med rådgivning och implementering av mätteknik i danska och svenska företag och är representant för Werth Messtechnik GmbH i Danmark och Sverige. Firman Werth Messtechnik GmbH står för den högsta kvaliteten och precisionen inom dimensionell mätteknik.

Dessutom levererar vi mätutrustningar från en lång rad europeiska tillverkare av hög kvalitet.

trologic har dessutom utvecklat och säljer kalibreringsprogrammet CALIB, som används av mer än 160 danska och tyska företag.