Om CALIB

Varför övervakning av verksamhetens mätutrustningar?

Ett välfungerande kvalitetsstyrningssystem bygger på insamling av upplysningar från en lång rad mätutrustningar. Det kan vara fråga om data i samband med produktutveckling, produktionsövervakning, detaljresultat eller mätresultat i samband med serviceuppdrag. Gemensamt för alla de utförda mätningarna är att den använda mätutrustningen ska vara kalibrerad och underhållen så att mätosäkerheten är känd och kompatibel med de ställda kraven.

Det kan nämnas att kvalitetsstyrningssystemet ska ISO 9000 certifieras, och under certifieringen fokusera speciellt på kalibreringssystemet. Calib lever upp till kraven i ISO 9000, ISO 10012-1 och ISO 16949 (QS 9000).

Med hjälp av dataunderstödd övervakning av mätutrustningen säkras en komplett registrering av samtliga nödvändiga informationer på det ekonomiskt mest optimala sätt.

Effektiv styrning och övervakning av verksamhetens mätutrustningar

Calib för Windows är en dansk mjukvara designad på ett effektivt och arbetsbesparande sätt för att understödja verksamhetens kalibreringsfunktion. Programmet är utvecklat i samspel mellan användare, dataspecialister och Metrologic.

Alla rättigheter till Calib tillhör Metrologic, som också står för utveckling, marknadsföring och support. CalibWin’s största styrka är programmets användarvänlighet samt ett starkt sökverktyg.

CalibWin lever upp till kraven i SO 9000, ISO 10012-1 och ISO 16949 (QS 9000).

Calib finns också i en FDA CFR part 11 kompatibel utgåva.

CalibWin används av många små och medelstora företag samt av en rad av Danmarks största företag. Dessutom säljs det internationellt, särskilt i Tyskland och Polen. Calib används således i dag av ca. 140 danska verksamheter och ca 30 tyska.

Platform: Windows 7/8.

CalibWin 3.x programserie bygger på många års erfarenheter med den likaledes Windowsbaserade CalibWin 2.x programserie.

CalibWin 3 programserie är en självständig och og “ren” Windows-utgåva av CalibWin. Det är kännetecknet med att köra 32-bit. Det är programmerat i Delphi, och levereras som standard med databasen InterBase från Borland som bakgrund, alternativt kan CalibWin v. 3.x programmen levereras i en version för Microsoft SQL v. 8 (2000) eller högre.