Calib användarklubb

Metrologic genomför försäljning och service av programmen i Calib och har upprättat ett forum för erfarenhetsutveckling kring användandet av mjukvara för styrning av mätutrustningar och formulering av nya idéer till programavsnitten.

Detta ger användarna möjlighet att utbyta erfarenheter i användandet av programmet och därmed styra sina mätutrustningar, så att det i det dagliga ger störst a möjliga fördel både för användaren och för verksamheten.

Användarklubben erbjuder samtidigt – speciellt små kalibreringsavdelningar – en markant bredare teoretisk miljö. Användarklubben håller 2 årliga arrangemang inkluderat i medlemspriset, där användarna har möjlighet att träffa kolleger, samtidigt som det arrangeras föredrag om mättekniska frågor och programmets användning och möjligheter.

Metrologic bemannar samtidigt en “hotline” för användarklubbens medlemmar, där man kan få hjälp till huvudparten av de problem, som kan uppkomma i samband med användandet av programmet eller svårigheter med styrningen av verksamhetens mätutrustningar. Genom att kontakta hotline kan man således få svar på mer generella frågor så som användningen av kalibreringsinstruktioner och historik i programmet.

OBSERVERA

En speciell fördel är, att medlemmarna i användarklubben, inkluderat i medlemspriset, får sig tillsänt alla uppdateringar av programmet i den aktuella programserien. Dvs där den första siffran i versionsnumret förblir oförändrad.

Uppgraderingar till en annan programserie kan för fasta användarklubbmedlemmar fås för skillnaden på listpriserna (mot normalt listpris – 40% av det ursprungliga programmets pris).

Användarna kan dessutom få konsultbistånd för uppbyggnad av kalibreringssystemet och fastställande av mät- och kalibreringsosäkerhet till ett särskilt förmånligt pris, genom att ge 10% RABATT på det normala priset.

Ett specialerbjudande gäller för speciella verksamhetsinterna kurser inom detta område. Erbjudandet gäller naturligtvis också användarkurs i Calib, antingen det är Metrologics öppna användarkurs eller en speciellt framtagen verksamhetskurs.

Vänligen kontakta Metrologic för ytterligare upplysningar om medlemsskap.