CMM – Coordinate measuring machine

Flexibilitet tillsammans med hög noggrannhet har gett ett brett urval av applikationer för koordinatmätmaskiner inom dimensionell mätning för produktionskontroll samt inspektioner i laboratorier.

Multisensor-koordinatmätmaskiner erbjuder idag såväl kontaktsensorer och ickekontaktsensorer och kombinerar därmed fördelarna av taktil och optisk mätning i ett samlat system.

Werth EasyScope 3D man.

Startmodell med automatisk kantdetektering

LÄS MER

Werth QuickInspect

Snabba mätningar innanför sensorns synfält

LÄS MER

Werth FlatScope® 400/650

Scanner som mätutrustning – världens mest noggranna 2D-scanner för mätning av plana detaljer (patentansökning)

LÄS MER

Werth ScopeCheck® S

Multisensor koordinatmätmaskin för kvalitetsmätning i produktionen xxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxx

LÄS MER

Werth ScopeCheck® FB

Multisensor koordinatmätmaskin för ekonomisk produktionskontroll

LÄS MER

Werth ScopeCheck® MB

Multisensor koordinatmätmaskin för flexibla mätningar och stora mätområden

LÄS MER

Werth Inspector FQ®

Höghastighetsmätning i produktionen – den snabbaste Multisensor koordinatmätmaskinen i världen

LÄS MER

Werth VideoCheck® S

Multisensor koordinatmätmaskin för största fexibilitet i produktionskontrollen samt i mätrum

LÄS MER