Steinwald interfaces

Steinwalds USB interfacebox tar inte stor plats vid arbetsplatsen. USB interfaceboxen använder datorns USB port, som överför data snabbare än en standard RS 232 signal. Boxarna finns i flera versioner.

Fördelar:

 • Dataöverföring till PC via USB interface eller via Bluetooth.
 • Anslutning av mätinstrument med RS 232 – Digimatic – Opto RS232 dataöverföringssignal, eller trådlös kommunikation.
 • Överföring av data aktiveras antingen med fot/handkontakt eller med mellanslagstangenten på tangentbordet.
 • Ström till box via USB porten på PC, gäller både stationär och bärbar PC.
 • Mjukvaruinkoppling över standard DC-HI-NET protokoll eller DC-HI-NET driver (USB driver omfattas i leveransen).

Trådlös datatransfer via Bluetooth®

Med DC-HI-NET ”bt” överförs mätvärdena från upp till 8 instrument trådlöst via Bluetooth® Smart till en PC.

Teknik finns utvecklad för att ta upp mätdata elektroniskt där dataöverföring via kabel är opraktisk eller omöjlig. Används för t ex:

 • Mätning av detaljer upp till 20 meter från en PC
 • Mätning av stora detaljer
 • För detaljer som sitter kvar i bearbetningsmaskinen.

DC-HI-NET ”bt” sändaren är anpassad så att mätutrustning från tillverkare med dataformat som t ex “Digimatic”, “MahrConnect”, “opto RS232” S_Proximity “eller” S_Power ” är tillgängliga i samma kontrollplan t ex. Det är inte mätutrustningen, som är bestämmande för om det kan anslutas till Bluetooth Smart systemet, utan sändarens serienummer.

Mottagarenheten finns i två varianter:

 1. ”MULTI bt”, där kabel och trådlös dataöverföring kombineras (till vänster på bilden)
 2. ”Single bt”, som kan anslutas direkt till en USB port på Pc:n (till höger på bilden)

Vid förfrågan kan anslutning till RS232 port levereras.

 • Sändare för ”Digimatic”, ”Mahrconnect”, ”Opto-RS232”, ”S_Proximity”, “S_Power” och RS232 (option)
 • Mottagare för PC USB- och Steinwald interface anslutning
 • Statusvisning (via mjukvara)

DC-HI-NET -protokollen understöds av alla ledande CAQ/MES leverantörer.

USB interfacebokse

DC-HI-NET Single 1 USB interfaceboks med RS 232 indgang for:

Mettler/Sartorius vikter (standardutförande)
Därutöver erbjuds på förfrågan anslutning till ytjämnhetsmätare, färgmätare etc. DC-HI-NET Single 2 USB interfacebox med två fritt kombinerbara ingångar för:

DC-HI-NET Single 2 USB interfaceboks Med to frit kombinerbare indgange for:

Mitutoyo Digimatic (använder Mitutoyo standardkablar)
Opto RS 232 (anslutningskabel från Steinwald)
Steinwald trådlös kommunikation

DC-HI-NET Single 4 USB interfacebox

4 fritt kombinerbara ingångar för digitala handmätverktyg
Mitutoyo Digimatic (använder Mitutoyo standardkablar)
Opto RS 232 (tilslutningskabel fra Steinwald)
Steinwald Trådløs kommunikation

DC-HI-NET Single 8 USB interfacebox

8 fritt kombinerbara ingångar för digitala handmätverktyg
Mitutoyo Digimatic (anvender Mitutoyo standard kabler)
Opto RS 232 (anslutningskabel från Steinwald)
Steinwald trådlös kommunikation

DC-HI-NET single IND-4

Interfaceenhet för 4 induktiva halvbrygga taster, TESA taster och kompatibla fabrikat
Upplösning 0,5µm (beroende på tastertyp)
Noggrannhet ± 2µm vid mätområde ± 1 mm (beroende på tastertyp)
Dynamisk datafunktion, beräkning av max., min., TIR
Synkroniserad datainsamling och dataöverföring
Robust metall hus (H-B-L, 62x121x247 mm) med integrerad strömförsörjning

Tillbehör USB

20280110 Handkontakt

20280120 Fotkontakt

20280121 Fotkontakt IP64 skyddad

20282810 Kabel PC/single USB

20283103 Kabel Multi/Opto RS 232