Kalibrering

  • Spara 25% av nuvarande kalibreringsomkostnader
  • Kalibrera mer sällan, men lika bra eller bättre
  • Undgå anmärkningar vid audit
  • Färre inköp av ersättningsverktyg för försvunna verktyg

Kalibrering är viktigt för att upprätthålla kvaliteten av de produkter som tillverkas. Emellertid kan en kalibreringsinsats, som inte är anpassad för aktuella förhållande, vara en stor omkostnad. Det är därför viktigt för verksamheten att kunna ställa de rätta kraven för kalibrering och välja optimala kalibreringsintervaller.

Utgångspunkten för ett välfungerande kvalitetssystem är pålitliga och säkra mätningar. En tillfredsställande kvalitet av mätningarna kan endast uppnås, om mätutrustningen kalibreras med lämpligt mellanrum med hänsyn tagen till användning och om operatören kan hantera utrustningen på rätt sätt.

Metrologic erbjuder rådgivning och kurser inom alla former av kalibrering av din mätutrustning

Metrologic har utvecklat kalibreringsprogrammet CALIB för att styra och övervaka verksamhetens mätutrustningar och kalibrering av dessa. Programmet används idag av mer än 160 verksamheter i Danmark och Tyskland. Läs mer om CALIB här.