Mätuppdrag

Från oktober 2015 kan Metrologic erbjuda uppmätning av alla former av geometriska egenskaper för analys och kontrolländamål till förmånliga priser.

Likaledes kan vi erbjuda analyser av mätdata i överensstämmelse med internationella krav som t ex ISO 9001 och QS-9000, bl.a. kapabilitetsanalyser med tillhörande standardiserad (VDA) utfallsprovrapport och grafisk illustration.