Mätmaskiner – Werth

Metrologic är återförsäljare av mätmaskiner från Werth Messtechnik GmbH

Werth Messtechnik GmbH är en ledande tysk producent av industriella mätmaskiner och namnet Werth har i mer än 60 år stått för den högsta kvalitet och precision inom dimensionell mätteknologi.

Produktsortimentet sträcker sig från klassiska profil- och mätprojektorer med standardupplösning för optisk 2D och 3D koordinatmätningar, till superavancerad koordinatmätutrustningar med flera sensorer, såsom optik, laser och touchprober samt röntgencomputertomografi (CT) med mätosäkerheter från få mikrometer ned till submikrometer-nivå.

Företaget har huvudkontor i Giessen i Tyskland i ett område med en lång tradition inom industriell finmekanik och optik.

Installation, undervisning och service

I samband med köp av Werth’s mätmaskiner erbjuder vi bl.a installation, undervisning av operatörer samt service.

Undervisning, applikationsservice och rådgivning

I samband med vår Werth agentur har vi byggt ut vår kompetens på CT-området till att omfatta undervisning, applikationsservice och rådgivning.


Exempel på några av de mest sålda maskinerna från Werth:

ScopeCheck-S
ScopeCheck® S är en ekonomiskt attraktiv multisensormaskin, som är optimerad för mätning i produktionen.


QuickInspect_QuickInspect-MT

Mätmaskinen Werth Quick Inspect är lätt och snabb att använda och beräknat att stå i produktionsförhållanden. Maskinen använder sig av On-the-fly teknik, vilket ger mycket hög precision på de uppmätta detaljerna.

Maskinen är specificerad ISO 360 och VDI/VDE 2617 och har temperaturkompensation integrerat för mätning i produktionsmiljö.

CMM – Coordinate measuring machine

CT – Röntgen computertomografi

Se hela sortimentet på www.werth.de