Q-DAS®

Mjukvara för analys av produktionsdata

Q-DAS är ett tyskt mjukvaruföretag, som har specialiserat sig i utveckling och användning av statistiska metoder inom kvalitetsstyrning. Q-DAS är idag absolut ledande inom (Statistisk Process Styrning), och huvudmålet är att optimera processtyrningen i verksamheten via insamling och analys av data.

Q-DAS produkterna används idag över hela världen (finns på 22 språk varav flera asiatiska) och betraktas idag som skapande standard för utarbetande av statistiska metoder på datorer.

Q-DAS är favoritmjukvaran inom bilindustrin och ledande bilkoncerner som FORD, GM, Mercedes Benz, AUDI, Volvo, Scania och VOLKSWAGEN, som alla har valt Q-DAS som referensmjukvara. Dessutom har både större och mindre underleverantörer, so t ex Bosch valt Q-DAS och ställer också krav på att deras underleverantörer att leverera rapporter i Q-DAS format.

Produkterna utmärker sig genom sin användarvänlighet, stora flexibilitet och med att understödja de internationella riktlinjer, normer och standarder för kvalitet.
Metrologic ApS har ensamrätt av Q-DAS produkter i Skandinavien.

Q-DAS mjukvara består av olika moduler, som antingen kan användas tillsammans (CAMERA-konceptet) eller var för sig (standardmjukvara), och täcker den del av kvalitetsstyrningen inom verksamheten, som berör MSA, processtyrning, processkapabilitet samt processoptimering.

CAMERA-konceptet vs Q-DAS standardmjukvara

Q-DAS Standardmjukvara riktar sig mot en specifik uppgift, som kunden önskar att lösa här och nu, och betraktas därför som en slags ”stand alone-lösning”.

Däremot kräver användningen av CAMERA-konceptet normalt ett förlopp med gemensam planläggning, konfiguration och installation tillsammans med kunden.

CAMERA-konceptet används för att bygga upp ett automatiserat prestanda-mätsystem för insamling och mätning av kvaliteten i industriell produktion.

Det är uppbyggt av sex överordnade moduler (C A M E R A) Collecting (insamling), Assessing (värdering), Management (hantering), Evaluation (evaluering), Reporting (rapportering) och Archiving (arkivering) och beskriver därför alla funktioner i mätsystemet för användning i kvalitetssystemet.

Q_DAS_2

I följande tabell beskrivs användningen av de enskilda modulerna.

metrologic-moduler