SPC

SPC – Statistisk processtyrning / Statistisk processkontroll

SPC – Statistisk processtyrning / Statistisk processkontroll förhindrar tillverkning av detaljer, som avviker från produktkraven, varvid antalet kassationer blir mindre och därmed minskning av omkostnader.

Inom modern tillverkningsteknik är det idag en nödvändighet att använda statistiska metoder för att bestämma den variation, som kan observeras som resultatet av praktiskt taget alla processer. Sådana variationer förekommer alltid, även under förhållanden, som verkar fullständigt stabila.

Förutsättningen för tillverkning av kvalitetsprodukter är en väl fungerande produktion, där det löpande skapas säkerhet för att produktegenskaperna innehålls. Om processen fortlöper vid en plötsligt förändrad inflytande parameter (strömförhållande, ändrad badsammansättning mm), kommer en kostsam och osäker slutkontroll vara nödvändig.

Dessa problem kan undvikas när man inför SPC – Statistisk processtyrning / Statistisk processkontroll, så man kan finna att det är processorienterat – man fokuserar på felorsaker och inte på sortering av fel.

Med bakgrund av insamling av data från mätningar av produkternas egenskaper och behandling av dessa blir det möjligt att styra processen och därmed produktionen med att förutsäga eller sannolikgöra, vad som sker med detaljernas kvalitet i den framtida produktionen.

Använd Q-DAS O-QIS/procella för datainsamling