Projekt Accurate Manufacture

Metrologic deltar i ett projekt, som har beviljats 13 miljoner kronor från Innovationsfonden (tidigare Højteknologifonden).

Projektets mål är att utarbeta en helt ny mätmetod, som banar väg för en produktion, där metrologi ned till submikrometer-nivå kommer att vara integrerad med tillverkningsprocesserna.

Projektet genomförs i samarbete mellan Metrologic, DTU Mekanik och en större dansk leksaksproducent.

Läs mer på projektets hemsida